Bewegingsstal voor pensionpaarden ( momenteel is er een wachtlijst hiervoor )

De Maesberg biedt een unieke stallings mogelijkheid voor pensionpaarden dat gebaseerd is op het natuurlijke gedrag van paarden.

Het natuurlijke gedrag van paarden impliceert dat de dieren het beste zullen functioneren in een sociale, ruime en stimulerende omgeving met ruime mogelijkheden tot uitwijken(vluchten), bewegen en eten.

In de praktijk worden paarden dikwijls voor een langere periode (in de winter) in relatief krappe huisvestingsysteem gehouden, waarbij de mogelijkheid tot contact, interactie met de omgeving, beweging en op natuurlijke wijze eten beperkt zijn.

Onderzoek wijst op een relatie tussen dergelijke beperkingen en het optreden van zogenaamde stalondeugden (abnormale gedragingen).
Individuele huisvesting in kleine boxen kan daarnaast ook negatieve effecten hebben op de gezondheid van het paard. Groepshuisvesting biedt meer mogelijkheden en is diervriendelijker.

bewegingsstal_overzicht_voermachines

Paarden zijn sociale dieren die in het wild leven in kleine hiërarchische groepen. Als prooidier zijn paarden zeer gericht op de omgeving en alert op bedreigingen. Als primaire reactie op gevaar is vluchten.

De paarden besteden zo`n 12 tot 16 uur per etmaal aan grazen. Op basis van wetenschappelijk literatuur wordt geconcludeerd dat paarden grazen in blokken van twee tot drie uur, afgewisseld door een periode van rust, beweging en sociale activiteiten.

Paarden rusten acht uur per etmaal, maar zelden meer dan drie aaneengesloten uren. Rusten gebeurt zowel staand als liggend. Voor een diepe slaap, meestal in de vroege ochtend uren, gaan paarden liggen.

Paarden krijgen de nodige beweging tijdens het grazen, doordat ze steeds een paar happen nemen en weer een paar stappen zetten. Op deze manier leggen paarden gemiddeld 10 kilometer per dag af.
Het hele verteringssysteem van een paard is afgestemd op kleine porties eten en veel bewegen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een koe.

In alles wat hierboven staat word een paard beperkt door zijn standaard huisvesting, namelijk een paardenbox van 3 bij 3 meter.

Hierin kan hij niet vluchten, functioneren in een kudde, constant lopen en eten. Paarden worden over het algemeen 2 a 3 keer per dag gevoerd, terwijl zijn maag gemaakt is voor vele kleine porties per dag. Een paard heeft namelijk geen galblaas, zoals wij, waar hij overtollig voedsel in kan opslaan.

Paarden staan vaak 23 uur per dag stil en mogen 1 uur per dag werken. Alles tegen zijn natuurlijk gedrag. Wij staan er daarom niet vreemd van op te kijken dat de gemiddelde leeftijd van een paard in Nederland op het moment ligt op 7 jaar!

bewegingsstal_actiefstal_opstelling

De bewegingsstal

De bewegingsstal, of ook wel actiefstal genoemd, is een optimale stallingsmethode voor groepshuisvesting.

Het concept van de bewegingsstal is gebaseerd op het fysiek scheiden van de huidige elementen zoals:

  • voeding
  • water
  • lig/rust ruimte (min. 8 m2 per paard)
  • uitloop ruimte (min. 30 m2 per paard)

Hierbij wordt rekening gehouden met de verschillende eigenschappen van het paard, zoals het zijn:

  • vluchtdieren
  • prooidieren
  • kuddedieren
  • continu eters
  • buitendieren

De kern van de bewegingsstal is het automatisch computergestuurd voersysteem. De paarden kunnen gedurende de hele dag en nacht hun afgestemde hoeveelheid krachtvoer verdeeld over 20 kleine porties ophalen in het krachtvoerstation. Ook het ruwvoer wordt verstrekt door het automatische hooidoseerstation. Deze voertechnieken in combinatie met een eenrichtingsverkeer houden de paarden continu in beweging, doordat de voedingsintervallen steeds weer een bewegingsprikkel geven. Verdere bewegingsprikkels worden gegeven door het decentraal opstellen van de lig/rust ruimte, de buitengeplaatste vorstvrije drinkplaats, de rol en speelruimte. Een plek in onze bewegingsstal kost 335,- euro per maand.

bewegingsstal_soorten_paarden
HET RESULTAAT:

VELE KLEINE PORTIES VOER + SCHEIDEN VAN ELEMENTEN

= NATUURLIJK VOEDINGSSYSTEEM + VEEL BEWEGEN

= GEZONDE EN UITGEBALANCEERDE PAARDEN

Het krachtvoerstation

D.m.v. een chip of halsband kan de computer lezen welk paard er krachtvoer komt halen. Het paard kan zijn krachtvoer in 24 kleine porties verdeeld over 24 uur ophalen. Wij kunnen op de bijbehorende computer precies zijn hoeveel welk paard op welke tijd gegeten heeft.

De gezamenlijke rust/lig ruimte, waarbij de paarden liggen op vlasstrooisel. Ieder paard heeft 8 m2 rust ruimte. Maar het komt zelden voor dat alle paarden tegelijkertijd in de rust ruimte aanwezig zijn, omdat ze meer tijd besteden aan eten dan aan rusten.

De hele bewegingsruimte wordt afgezet met paard veilig hekwerk. De gehele loop ruimte (behalve de rolplaats) wordt verhard met roosters bedekt met een laag zand die zorgen voor een optimale drainage, zodat de paarden en hun eigenaren drogen voeten houden.

Er zijn twee kennismakingsboxen voor paarden die nieuw komen in de bewegingsstal. Dit zijn boxen met een paddock uitloop dat grenst aan de bewegingsruimte. De nieuwe paarden kunnen op deze manier op een veilige manier kennismaken met de bestaande kudde. Het nieuwe paard blijft in de kennismakingsbox totdat hij duidelijk geaccepteerd wordt door de andere paarden. Dit zal gemiddeld 2 a 3 weken duren.

Het paard loopt de hooistation in. De computer herkent het paard en de schuif aan de voorkant gaat rustig omhoog zodat het paard zijn afgestemde tijd, gemiddeld zo’n 20 minuten per uur, aan hooi kan eten. Nadat deze ingestelde tijd voorbij is gaat de schuif langzaam weer naar beneden. Op deze manier kan het paard 20 keer per etmaal zijn ruwvoer halen. Ook dit kunnen wij precies bijhouden op de computer en instellen en veranderen als dat nodig is.

Na het eten van ruwvoer willen de meeste paarden water drinken, daarom is de verwarmde waterbak zo ver mogelijk van de hooistations geplaatst. Op deze manier moeten de paarden veel lopen om aan hun eet en drink behoefte te voldoen.

Als de paarden hun ruw- en krachtvoer voor dat moment op hebben en ze hebben toch nog behoefte om te eten, dan is er nog een stroruif waar de paarden kunnen eten. De stroruif is ook ideaal voor paarden de te snel dik worden en daardoor minder minuten hooi mogen eten en voor paarden die zich snel vervelen.

Weidegang

Naast de optimale ruimte in de bewegingsstal, hebben de pensionpaarden voldoende weidegang, dat aansluit op de bewegingsruimte. Deze weidegang zal van begin april tot en met eind september constant tot hun beschikking staan.

Er zijn ook ruime weide paddocks voor logeer- of vakantie paarden aan de andere kant van het terrein waar zij in alle rust en zonder al te veel prikkels van andere paarden kunnen verblijven.

No comments yet.

Leave a reply

Reset all fields